חיסכון ארוך טווח • חיסכון ארוך טווח
  • פנסיה
   • האפשרויות השונות
   • להתייעץ עם היועץ בבנק - וגם במקומות אחרים - תלוי בסכום שיש לכם
   • המשחק הוא של העמלות - לבדוק את העמלות שלכם
   • להסביר מה זה המקדם להמרה

  • קרן השתלמות
   • נפתח כל 6 שנים ואפשר גם פחות
   • לפתוח כל שנה אחת ולשים בה 100 שח
   • לשים בכל פעם בשנה החמישית

  • התחלה -  begin
   • המדינה מעודדת חיסכון לטווח ארוך על ידי הקלות מס
   • כדאי לפנסיה