קאיזן, שינויים קטנים

לעבוד בשינויים קטנים


בדפי המשנה מצד יהיה אפשר לקרוא בהמשך על הדרך לעבודה עם כלכלת המשפחה ושינויים קטנים. 

  • שינויים קטנים כגישת שינוי כללית
    • לא לעשות שינוי מהיר מידי