אורינות פיננסית


 המטרה היא:

    • להגדיל את הידע שלכם על הכסף
    • לא הכל בבת אחת אלא במשך הזמן
    • להתחיל איפה שנוח/ קל.